Een water/water warmtepomp gebruikt de warmte uit de grond als bron van de warmtepomp. Wanneer er slechts een paar meter de grond in wordt gegraven, kunt u al gebruik maken van de grondwarmte. Een water/water warmtepomp gebruikt daarom een gesloten leidingcircuit die ondergronds wordt aangelegd. In dit circuit wordt water rondgepompt die de temperatuur van de grond aanneemt. Die energie wordt gebruikt om nog meer warmte op te wekken door de water/water warmtepomp. Het leidingcircuit kan zowel horizontaal als verticaal in de grond worden aangelegd. Wanneer er veel ruimte is en vaak eigen grond, wordt er gekozen voor de horizontale oplossing. Dit is makkelijker en daardoor goedkoper om aan te leggen. De verticale oplossing is duurder, maar soms noodzakelijk in stedelijk gebied waar veel andere objecten zijn zoals riolering, kabels, funderingen etc. Er zit ook een ander voordeel aan deze oplossing, want hoe dieper je komt in de aarde, hoe warmer het wordt. De efficiëntie van de water/water warmtepomp met een verticaal circuit is daarom hoger. Nog dieper in de grond heb je aardwarmte, in dat geval is de warmte voldoende en er geen warmtepomp nodig. Dit laatste wordt alleen toegepast bij zeer grote vermogens/projecten. In beide gevallen van warmte onttrekken uit de grond / aarde, geldt dat bron uit balans kan raken en is een risico. Hier moeten maatregelen voor getroffen worden.

Koelen

Een waterbron of de grondwarmte is in de winter doorgaans warmer dan de buitenlucht. Van dat temperatuurverschil wordt gebruik gemaakt om uw project te verwarmen. In de zomer is het precies andersom, dan is de waterbron of aardwarmte juist vaak koeler. Ook in de zomer kunt u gebruik maken van dit temperatuurverschil en dus uw project koelen. Dit koelen kost u geen extra energie, behalve dat water rondgepompt moet worden. De warmtepomp hoeft het water niet extra te koelen.

Een geothermische warmtepomp zoals een bodem/water warmtepomp of water/water warmtepomp heeft minder last van slechte weersomstandigheden en zal dus een hogere SPF hebben tegenover haar COP. Lucht/water warmtepompen hebben dan wel meer last met slechte weersomstandigheden zoals koude lucht.

Let op: Een warmtepomp is niet geschikt voor elke situatie, neem voor aanschaf altijd eerst contact op met een erkende installateur die gespecialiseerd is in warmtepompen en laat u terdege adviseren.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het adviesteam van Inoxcon