Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken. Dit bespaard energie.

Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren. Bij het verdampen van een vloeistof neemt de warmtepomp warmte op en geeft deze vervolgens vrij bij het condenseren van de vloeistof. Bij deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van natuurlijk bronnen van warmte, zoals de buitenlucht, de aarde of een waterbron.

In een warmtepomp wordt gekozen van een vloeistof met een zeer laag kookpunt, ook wel een koudemiddel genoemd. Hierdoor kookt het koudemiddel al bij lage temperaturen, ook als het buiten vriest. Door het koudemiddel langs een natuurlijke bron te geleiden, gaat het koken en verdampt het tot een gasvorm. In dat geval is de warmte van die bron dus opgenomen. Door deze gasvorm elders in het circuit met een compressor onder hoge druk te zetten, gaat de temperatuur omhoog. Vervolgens wordt deze gasvorm in de condensor weer omgezet naar een vloeistof. Tijdens het condensatieproces, komt de opgeslagen warmte vrij. Die warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van een huis of bedrijf. De warmte wordt letterlijk van een natuurlijk bron opgenomen, vergroot en binnen afgegeven.

In Nederland is de meest voorkomende vorm van verwarming een CV-ketel gestookt op gas. Algemeen bekend is dat de gasvoorraad niet voor eeuwig is en alternatieve warmtebronnen winnen terrein. Verreweg het populairste alternatief op dit moment is de warmtepomp.

De warmtepomp gaat zeer efficiënt om met elektriciteit. Van elke kWh elektriciteit die wordt verbruikt, produceert de warmtepomp 5 kWh warmte. In sommige situaties zelf nog meer. Dat is mogelijk doordat er slim gebruik wordt gemaakt van de warmte uit de buitenlucht, grond of water. Dat is wat een warmtepomp uniek maakt. Ter vergelijk, een volledig elektrische verwarming, zoals een elektrische kachel, produceert voor elke kWh elektriciteit die wordt verbruikt, slechts 1 kWh aan warmte. Een warmtepomp is dus 5 keer efficiënter.

Een warmtepomp kan worden toegepast voor het verwarmen van ruimten en tapwater, maar kan ook worden ingezet om ruimten te koelen.

Steeds vaker horen we over de warmtepomp als hét duurzame alternatief voor een CV ketel voor het verwarmen van uw huis. Dat komt vanwege een aantal grote voordelen, zoals een lagere energierekening, minder of geen CO₂uitstoot en een comfortabel binnenklimaat. Bij gebruik van groene stroom of de toepassing van zonnepanelen, wordt er helemaal geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen. Dit is echter wel sterk afhankelijk van de soort van woning het bouwjaar, mate van isolatie, infrastructuur, soort van bewoning en bereidheid van investering.

Let op: Een warmtepomp is niet geschikt voor elke situatie, neem voor aanschaf altijd eerst contact op met een erkende installateur die gespecialiseerd is in warmtepompen en laat u terdege adviseren.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het adviesteam van Inoxcon

Bekijk ons product Offerte aanvragen