De formule die de rekenkundige COP van een warmtepomp bepaald gaat als volgt:

Energie onttrokken aan de buitenlucht of water om koudemiddel te koken + elektriciteitsverbruik van de compressor gedeeld door elektriciteitsverbruik van de compressor = het rendement ofwel COP

Verreweg het grootste gedeelte van de energie die warmtepomp nodig heeft, wordt onttrokken aan de buitenlucht. Maar een klein gedeelte wordt elektrisch toegevoegd. Bij de moderne warmtepomp is dit 1 deel elektriciteit en 4 delen energie uit de buitenlucht, wat het totaal 1 + 4 = 5 delen maakt. De COP is in dit geval 5.

Let op: Een warmtepomp is niet geschikt voor elke situatie, neem voor aanschaf altijd eerst contact op met een erkende installateur die gespecialiseerd is in warmtepompen en laat u terdege adviseren.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het adviesteam van Inoxcon

Bekijk ons product Offerte aanvragen