De EIA betreft een fiscale regeling die tot doel heeft energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het bedrijfsleven te stimuleren.

Dankzij de EIA-regeling kunt u, als ondernemer, profiteren van een extra fiscale aftrekmogelijkheid ten aanzien van de fiscale winst. De overheid
draagt op deze manier (in)direct bij aan investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke energiesystemen en de daarbij horende installatiekosten.

De condenserende gasboilers type WaterMaster en de range zonneboiler systemen type Helioset van ACV zijn opgenomen in de Energielijst van de Energie Investering Aftrek (EIA) regeling.