De EIA kan voor 2018 enkel digitaal worden aangevraagd via het eLoket van Agentschap NL www.agentschapnl.nl/eia binnen 3 maanden na investering. Fiscale aftrek is mogelijk zolang er fiscaal budget beschikbaar is.

Voor meer informatie omtrent de meldingsprocedure, belastingaangifte en Energie Investerings Aftrek kunt contact opnemen met de Belasting Telefoon voor ondernemers: 0800 - 0543.

De volledige lijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA-regeling; de ‘’Energielijst’’; vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/eia onder het kopje ‘Energielijst’. De Helpdesk van RVO is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 042 42 42.