Energie Investerings Aftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling die tot doel heeft energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het bedrijfsleven te stimuleren. Dankzij de EIA-regeling kunt u, als ondernemer, profiteren van een extra aftrekmogelijkheid ten aanzien van de fiscale winst. De overheid draagt op deze manier (in)direct bij aan investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke energiesystemen en de daarbij horende installatiekosten. De ACV WaterMaster en de ACV solar Helioset zijn opgenomen in de Energielijst van de Energie Investerings Aftrek regeling.

Hoe kunt u de EIA aanvragen?

De EIA kan voor 2018 enkel digitaal worden aangevraagd via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen 3 maanden na investering. Fiscale aftrek is mogelijk zolang er fiscaal budget beschikbaar is. De volledige lijst van bedrijfsmiddelen welke in aanmerking komen voor de EIA-regeling, de Energielijst 2018, vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent de meldingsprocedure, belastingaangifte en EIA in het algemeen kunt contact opnemen met de Belastingtelefoon voor ondernemers: 0800 - 0543. Daarnaast is de Helpdesk van RVO een goede bron van informatie; deze is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 0424242.

Download

De overheid heeft hiervoor een brochure samengesteld die een overzicht geeft van de mogelijkheden. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia