Grootkeukens

Voor de kwaliteit van de keuken is warm water onontbeerlijk in vrijwel alle processen.

Gerichte afstelling van het systeem op:

  • aantal maaltijden
  • spoelcapaciteit
  • aangesloten apparatuur gebruik

Collectieve woonvormen, zorgcentra, ziekenhuizen en penitiaire inrichtingen
Voortdurend warm water, onafhankelijk van het aantal woningen en type bewoning. Gedeeld en gezamenlijk onderhoud

Inoxcon heeft hiervoor veel verschillende producten die perfect passen in deze toepassing.