De volgende ACV producten mogen worden verkocht, zonder enige beperking en in alle toepassingen:

 • HeatMaster TC gasboilers HR
 • N en BNE Condens HR
 • E-Tech
 • Alle indirecte boilers
 • Alle electrische boilers

De volgende ACV producten mogen worden verkocht, alleen ter identieke vervanging, tot de datum 31 december 2017

 • HeatMaster N gasboilers
 • Delta Pro
 • N & BNE

Gasboilers en cv-ketels die alleen nog mogen worden verkocht voor de industriele en maritieme toepassing

 • HeatMaster gasboilers 71 / 101 / 201
 • HeatMaster N gasboilers
 • Delta Pro
 • N & BNE
 • CA

De inwerkingtreding van de verordeningen 813/2013 en 814/2013 wijzigt in geen enkel opzicht de geldigheid van de certificaten van EG-typeonderzoek van de toestellen waarvoor deze verordeningen van toepassing zijn, zelfs indien deze toestellen niet beantwoorden aan de Ecodesign richtlijn.

In andere gevallen is de Ecodesign richtlijn niet van toepassing en mogen de toestellen verder gecommercialiseerd worden, bijvoorbeeld voor industriële toepassingen. Dit zelfs indien de toestellen niet conform de Ecodesign richtlijn zijn, en voor zover deze conform de andere geldende richtlijnen zijn (EG-typeonderzoek, …).