Ecodesign en energie labelling

Sinds 26 september 2015 is er een nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de energetische prestaties van verwarmingsketels, warmwater toestellen en boilers. Sinds dezelfde datum moeten al deze producten eveneens voorzien zijn van informatie over de energie-efficiëntie. Ontdek hier alles wat je over dit onderwerp moet weten.

Wat zijn die nieuwe Europese regelgevingen, ook wel Ecodesign, energielabelling of ErP genoemd?

Sinds 26 september 2015 is de Europese "Ecodesign" regelgeving van toepassing op verwarmingstoestellen en toestellen voor de bereiding van sanitair warmwater (SWW). Hierbij worden nieuwe energetische eisen vastgelegd voor deze toestellen, alsook de karakteristieken van nieuwe energielabels "A, B, C, E, ...," welbekend van andere toestellen zoals al enige jaren gebruikt wordt in de witgoedmarkt zoals bijvoorbeeld koelkasten.

Welke informatie moet verplicht gegeven worden?

Alle toestellen die sinds 26 september 2015 op de markt worden gebracht moeten voorzien zijn van een productlabel, waarop de energieprestaties van het toestel op een gestandaardiseerde schaal worden aangeduid, naast andere informatie, naargelang het type toestel. Tevens moet het toestel geleverd worden met een productfiche met bepaalde energetische waarden.

Zijn bestaande installaties (van voor 26 september 2015) hierdoor betroffen?

Nee. De regelgeving is enkel van toepassing op producten die sinds 26 september 2015 op de markt worden aangeboden.

Wat is het verschil en het verband tussen Ecodesign en energielabelling?

Eenvoudig gesteld, Ecodesign legt vast welke producten in de EU mogen aangeboden worden, terwijl energielabelling vastlegt welke informatie verplicht moet gegeven worden, en op welke manier.

De Ecodesign regelgeving legt de criteria vast met bettrekking tot energie-efficiëntie, aan dewelke producten moeten voldoen om in de 28 deelstaten van de Europese Unie op de markt te mogen gebracht worden. Er zijn twee nieuwe normeringen van toepassing op de producten welke Inoxcon verkoopt:

813/2013 voor ruimteverwarmingstoestellen (o.a. CV-ketels), al dan niet met geïntegreerde productie van sanitair warmwater
814/2014 voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks (boilers) enkel geschikt voor de productie van sanitair warmwater (SWW), zonder de centrale verwarmingsfunctie

De regelgeving over energetische labelling legt vast hoe producten moeten gemarkeerd worden om het publiek in te lichten over hun energetische prestaties. Ook hier zijn twee nieuwe normeringen van toepassing op de producten welke Inoxcon verkoopt:

811/2013 voor ruimteverwarmingstoestellen, al dan niet met geïntegreerde productie van sanitair warmwater, en combinaties van deze producten met een thermostaat en/of een zonne-energie-installatie
812/2014 voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks, en combinaties van deze producten met een zonne-energie-installatie

Wat is een pakketlabel?

Alle producten die door de regelgeving betroffen zijn moeten voorzien zijn van een productlabel. Wanneer een ruimteverwarmingstoestel gecombineerd wordt met een thermostaat en/of een zonne-energie-installatie om de verwarmingsfunctie van het toestel te verbeteren, dan is het geheel een pakket waarvoor een pakketlabel dient te worden opgemaakt.

Hetzelfde geldt voor een warmwaterbereider gecombineerd met een zonne-energie-installatie om de SWW-functie te verbeteren. Het geheel vormt een pakket waarvoor een pakketlabel dient te worden opgemaakt.Een pakket kan bijkomend nog versterkt worden met een tank en/of een bijkomend ruimteverwarmingstoestel (bv. een warmtepomp).

Vormen een Smart ME zonneboiler en thermische zonnepanelen een pakket?

Neen. om een geldig pakket te vormen voor sanitair warm water, moet er verplicht een warmwaterbereider in het pakket worden opgenomen. Technisch vormen de Smart ME en de panelen tezamen een zonne-energie-installatie in de zin van de regelgeving.

Wat gebeurd er met "hoog rendement" ketels welke niet condenseren?

Deze ketels voldoen meestal niet aan de minimale eisen van de regelgeving, en zullen dus niet meer verkocht mogen worden. Bij Inoxcon zijn dat bijvoorbeeld de N en BNE olieketels. Wel blijven deze producten zeer geschikt voor de maritieme sector.