Autowasserettes

Voor autowasserettes is warm water essentieel 

Gerichte afstelling bij deze wasserettes van het systeem op:

  • de mate van continuïteit
  • het aantal voorzieningen
  • het geplande gebruik

Inoxcon heeft hiervoor veel verschillende producten die perfect passen in deze toepassing.