Er zijn diverse algemene normen gesteld aangaande de veiligheid van warmwatertoestellen. Laat uw warmwaterinstallatie altijd installeren door een erkende Installateur.

Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in de NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld:

 • Het warmtapwatertoestel moet tegen te hoge temperatuur en zonodig tegen te hoge druk zijn beveiligd.
 • In de drinkwaterleiding naar het warmtapwatertoestel mag geen warmtapwater kunnen terugstromen.
 • Voorraad warmtapwatertoestellen moeten volledig kunnen worden geledigd.
 • In warmtapwaterinstallaties moet  het mogelijk zijn om de temperatuur van het door een warmwatertoestel geleverde warmtapwater te kunnen meten. In circulerende systemen moet in iedere afzonderlijke (deel)ring de temperatuur kunnen worden gemeten.
 • Een leidingwaterinstallatie moet zo zijn uitgevoerd dat het water bij de tappunten - met het oog op de volksgezondheid - betrouwbaar is voor het gebruiksdoel;
 • Deze veilig is voor leven en/of eigendommen van de gebruiker en derden;
 • De levering van leidingwater bij derden niet nadelig wordt beïnvloed;
 • De kwaliteit van de verschillende soorten leidingwater niet door verbindingen onderling of anderszins nadelig wordt beïnvloed.
 • De aansluiting van een toestel moet zijn voorzien van een terugstroombeveiliging. De aard van de terugstroombeveiliging moet zijn aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige medium.
 • In de leidingwaterinstallatie geplaatste beveiligingstoestellen moeten zo zijn aangebracht dat zij gemakkelijk kunnen worden onderhouden en vervangen.
 • De controleerbare beveiligingstoestellen moeten tevens zo zijn aangebracht dat deze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd.
 • Tussen een beveiligingstoestel tegen te hoge respectievelijk te lage druk en het te beveiligen deel van de leidingwaterinstallatie mag geenafsluitmogelijkheid aanwezig zijn.
 • Aan de instroomzijde van een toestel, dat door zijn aard aanleiding geeft tot bijzonder onderhoud, moet een afsluitmogelijkheid zijn aangebracht.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het adviesteam van Inoxcon.