In Nederland zijn er aanvullende eisen aangaande toegepaste scheiding bij indirecte warmwatertoestellen. Hierbij enige uitleg:

Enkele scheiding:

Beveiliging bij warmtapwatertoestellen met indirecte verwarming (warmtewisselaars) waarbij het (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen van de cv-ketel(s) kleiner of gelijk is aan 45 kW.

Bij een installatie waarvan het primair medium, water van de centrale verwarmingsinstallatie is, mag (mogen) de warmtewisselaar(s) ten behoeve van de warmtapwatervoorziening (apart opgesteld of in een combiketel) zijn uitgevoerd met een enkele scheidingswand, mits:

  • Het (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen van de cv-ketel(s) is kleiner of gelijk is aan 45 kW (ruimteverwarming);
  • De warmtewisselaar(s) voldoe(t)(n) aan de eisen zoals gesteld in de KIWA BRL-K656;
  • De centrale verwarmingsinstallatie aan de primaire zijde uitsluitend is gevuld met drinkwater of een voor het doel geëigende vloeistof, waarop
  • Het KIWA-Attest op toxicologische aspecten (KIWA ATA) is afgegeven. Er mogen dus GEEN andere chemicaliën of stoffen aan worden toegevoegd. Indien niet of niet geheel aan het bovenstaande wordt voldaan, moet een warmtewisselaar met een dubbele scheidingswand worden toegepast.

Dubbele scheiding:

Beveiliging bij warmtapwatertoestellen met indirecte verwarming (warmtewisselaars) waarbij het (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen van de cv-ketel(S) groter dan 45 kW is.

Indien het primaire medium wordt verwarmd door een cv-installatie met een (gezamenlijk opgesteld) nominaal vermogen groter dan 45 kW

  • Dan moet(en) de warmtewisselaar(s) ten behoeve van de warmtapwatervoorziening (apart opgesteld of in een combiketel) zijn uitgevoerd meteen dubbele scheidingswand
  • Tevens moet(en) de warmtewisselaar(s) voldoen aan de eisen die gelden voor warmte-wisselaars met dubbele scheidingswand zoals gesteld in de Kiwa BRL-K656.
  • Ketels met een vermogen > 45 kW die niet zijn gekoppeld aan de cv installatie en alleen zijn bedoeld voor warmtapwater kunnen worden uitgevoerd met een warmtewisselaar met een enkele scheidingswand.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het adviesteam van Inoxcon.

Bekijk ons product Offerte aanvragen