U bevindt zich hier:

Disclaimer

Disclaimer
Inoxcon doet al wat redelijkerwijs mogelijk is teneinde de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk te houden. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. Inoxcon B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van enige op deze website geboden informatie.

Niets uit deze dienst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inoxcon. Toestemming kan worden aangevraagd bij de afdeling marketing.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Inoxcon. Geen van deze gegevens zullen aan externe partijen worden verstrekt, de gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het aanbieden van product of diensteninformatie en eventueel voor klanttevredenheidsonderzoek over Inoxcon.

Indien u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u dit aan ons doorgeven via e-mail ([email protected]) of schriftelijk ter attentie van:

Inoxcon B.V.
Afdeling Marketing
Duizendblad 1
3401 LX IJsselstein

inoxcon - Excellent in warmwater

Direct persoonlijk advies: 030 - 686 51 08